درمان خونریزی بینی در کودکان

از اغلب زخم ها و خراش ها چند دقیقه ای خون می اید. این مساله بسیار مفید است. با خونریزی در کودکان بعضی از میکروب ها شسته می شوند . فقط خونریزی دائمی و زیاد است که نیاز به درمان دارد. با ما تا پایان همراه باشید. مهم ترین شیوه برای جلوگیری از خونریزی در اغلب […]