برند های تولیدی پارس مداد
پارس مداد اولین مداد استاندارد در ایران

کودکان شما ساعات زیادی از روز را با مداد سپری می کنند چوب مدادهای غیراستاندارد برای ارزان تر شدن معمولا پخت نمی شوند بنابراین امکان آلودگی آن به انواع میکروبها، قارچها و تخم انگل ها وجود دارد .اما چوبی که مداد استاندارد با آن تولید می شود حتما طی عملیات حرارتی و شیمیایی پخت می شود و تمامی آلودگی های آن در از بین می رود . برخی از کودکان عادت دارند مداد را به دهان ببرند . برای سلامتی فرزندان خود فقط از مداد استاندارد استفاده کنید.