فواید تئاتر برای بچه ها

ایرنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، گفت: تئاتر کودکان ونوجوانان با ایجاد روحیه مشارکت، ابتکار، خلق و آفرینش، عامل سازنده شخصیت و هویت فرهنگی و روشی برای درک مفاهیم پیچیده به زبان زنده و نمایشی است. از جشنواره تئاتر کودک، متن پیام ˈسیدمحمد حسینیˈ […]