پیک نوروزی کودکانه، مفید است یا مضر؟

فارس : محمود حسینی گفت: نقطه تلاقی نظارت مسئولان آموزشی و خانواده‌ها بر مدارس، بهبود شرایط آموزشی است. محمود حسینی در خصوص وضعیت پیک‌های نوروزی در شهر تهران اظهار داشت: با توجه به سیاست غیر متمرکز آموزش و پرورش شهر تهران و عدم دخالت در سیاست‌ها و برنامه‌هایی که می‌توان به مناطق و مراکز آموزشی […]