دیدن آمیزش والدین، حالا باید چیکار کنید؟

کودکان در مرحله رشد با امیال جنسی آشنا می شود و در مرحله بعد بدنبال پذیرفته شدن از سوی دیگران هستند و می خواهند او را دوست بدارید . گاهی والدین به دلایل مختلف و اهمال کاری نمی توانند محیط مناسبی برای روابط زناشویی خود فراهم کنند و وقتی کودک این رابطه را مشاهده می […]