اهمیت کتابخانه در مدرسه، غذای روح به خوردشان بدهید!

هر مدرسه‌ باید‌ یک کتابخانه داشـته‌ باشد تا دانش‌آموزان بتوانند با مراجعه به‌ آن فرصت دریافت و مطالعۀ کتاب‌های سودمند‌ و سازنده‌ را‌ بدست‌ آورند و مسئولیت ادارۀ کـتابخانه، به عهده‌ مـربی امور تربیتی است محل‌ کتابخانه‌ نیز‌ باید‌ مناسب و تمیز باشد و دارای کـتابهای مـتنوع و آموزنده باشد.

زیرا کتاب غذای روح است و مربی‌‌ برای‌ رشد‌ فکری دانش‌آموز و باز کردن درهای شناخت بـه روی او بـاید عـادت مطالعه و روش صحیح‌ آنرا‌ در بین دانش‌آموزان رواج دهد و حتی‌ اگر مربی همین یک هـنر را داشـته‌‌ بـاشد‌ کار‌ بزرگی را انجام داده است‌ زیرا خوی مطالعه از شریف‌ترین‌ منش‌هاس انسانی است و صاحب‌ آن‌‌ در زنـدگی دچـار درمـاندگی نمی‌شود و با برخورداری از قوۀ تمیز و تشخیص‌ موانع را‌ از‌ سر‌ راه خود و دیگران‌ برمی‌دارد مربی باید تـا حـدودی با فنون‌ کتابداری آشنا بوده و شم‌ کتاب‌شناسی‌ را‌ دارا باشد و مراقبت‌ کند تا مبادا غـذای مـسمومی روح لطیف نوجوان را‌ آلوده‌ سازد‌.

در روزگار ما کتاب بد و مخرب‌ کم نیست و منحرفین فکری و سـیاسی‌ و اجـتماعی برآنند تا از‌ طریق‌ انتشار‌ کتب و نشریات فریبنده افراد را در مسیر اهداف و برنامه‌های حساب‌ شـدۀ خـود‌ سـوق‌ دهند و مدارس را جولانگاهی برای این حرکت ضد تربیتی می‌پندارند لذا مربی باید با ظرافت ناظر‌ بـر‌ سـیر مطالعاتی دانش‌ آموزان باشد و از نفوذ کتاب های مضر در مدرسه ممانعت‌ به عمل‌ آورد در عین‌ حـال مـربی نـباید به صورت‌ یکنواخت‌‌ خواندن‌ کتاب های خاصی را به آنان‌ تحمیل نماید‌ و بهتر‌ است برای ایجاد انگیزه مـطالعه در دانـش‌آموزان بـه‌ آن هاdی که بیشتر با کتاب‌ و کتابخانه‌‌ سر و کار داشته‌اند جوایزی اعطا‌ کـند‌ و بـا برگزاری‌ مسابقات‌ کتابخوانی‌‌ و خلاصه‌نویسی و قصه‌پردازی در بین‌ آنان رقابت‌ سالم‌ ایجاد کرده و در کشف و تقویت ذوق ادبی افراد و مـستعد اقـدام کند.

کتابی‌ که‌ در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد باید‌ متناسب‌ با جنس و شـرایط‌ سـنی‌ و موقعیت‌ فرهنگی و اقلیمی وی باشد‌ و هماهنگی‌ در این امـور بـعهدهء مـربی‌ است و بهتر است روزنامه‌ها و مجلات مناسب مـنجمله مـجلات‌‌ سودمند‌ رشد که توسط وزارت آموزش‌‌ و پرورش‌ برای‌ دانش‌آموزان در مقاطع‌‌ مختلف‌ منتشر می‌شود از طـریق‌‌ کـتابخانه ی مدرسه در دسترس دانش‌ آموزان قـرار گـیرد کتابخانه مـدرسه بـاید در تـمام ایام هفته‌ در‌ ساعات معینی‌ باز بـاشد و دانـش‌آموزان نیز‌ در‌ اداره‌ آن‌ سهیم‌ باشند‌.ساعات کار کتابخانه باید‌ به اندازه‌ای بـاشد کـه‌ دانش‌آموزان بتوانند از آن بهره‌های‌ لازم را بگیرند و در عین حـال‌‌ تداخلی‌ با ساعات درس و آمـوزش‌ آنـان نداشته‌ باشد‌.

آموزان باشد و از نفوذ کتابهای مضر در مدرسه ممانعت‌ بعمل‌ آورد در عین‌ حـال مـربی نـباید بصورت‌ یکنواخت‌‌ خواندن‌ کتاب های خاصی را به آنان‌ تحمیل نماید‌ و بهتر‌ است برای ایجاد انگیزه مـطالعه در دانـش‌آموزان بـه‌ آن هایی که بیشتر با کتاب‌ و کتابخانه‌‌ سر و کار داشته‌اند جوایزی اعطا‌ کـند‌ و بـا برگزاری‌ مسابقات‌ کتابخوانی‌‌ و خلاصه‌نویسی و قصه‌پردازی در بین‌ آنان رقابت‌ سالم‌ ایجاد کرده و در کشف و تقویت ذوق ادبی افراد و مـستعد اقـدام کند.

کتابی‌ که‌ در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد باید‌ متناسب‌ با جنس و شـرایط‌ سـنی‌ و موقعیت‌ فرهنگی و اقلیمی وی باشد‌ و هماهنگی‌ در این امـور به عهده ی مـربی‌ است و بهتر است روزنامه‌ها و مجلات مناسب مـنجمله مـجلات‌‌ سودمند‌ رشد که توسط وزارت آموزش‌‌ و پرورش‌ برای‌ دانش‌آموزان در مقاطع‌‌ مختلف‌ منتشر می‌شود از طـریق‌‌ کـتابخانه ی مدرسه در دسترس دانش‌ آموزان قـرار گـیرد کتابخانه مـدرسه بـاید در تـمام ایام هفته‌ در‌ ساعات معینی‌ باز بـاشد و دانـش‌آموزان نیز‌ در‌ اداره‌ آن‌ سهیم‌ باشند‌. ساعات کار کتابخانه باید‌ به اندازه‌ای بـاشد کـه‌ دانش‌آموزان بتوانند از آن بهره‌های‌ لازم را بگیرند و در عین حـال‌‌ تداخلی‌ با ساعات درس و آمـوزش‌ آنـان نداشته‌ باشد‌.

منبع : niniha

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − شش =

در خبرنامه مقالات ما عضو شوید

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید