کانون پرورش فکری کودک، چه فعالیت‌هایی دارد؟

ایرنا: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران با ۶۱مرکز فرهنگی هنری در مناطق مختلف این استان، خدمات فرهنگی، هنری، ادبی، آموزشی و تربیتی متعدد و متنوعی را همواره در طول سال بخصوص در فصل تابستان به کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ساله ایرانی ارایه می‌کند. هر یک از این مراکز با اجرای فعالیت‌های […]