عکس مازیار ناظمی، شادی کودکانه با یاسمن

پارس مداد، گروه رسانه های اجتماعی: پستهای برفی و عکسهای شادی از برف و آدم برفی ساختن تمامی ندارد. اینستاگرام را که باز کنی همه جا برف باریده و هرکسی یک عکس یادگاری با برف انداخته است.  مازیار ناظمی گوینده سابق اخبار ورزشی و مسئول  اکنون روابط عمومی وزارت ورزش هم یکی از کسانی بود […]