علل خجالتی بودن کودکان

رکسانا خوشابی؛ کارشناس ارشد مشاوره، کمرویی خصوصا در سنین کودکی و نوجوانی بیشتر گریبانگیر فرزندان ما می‌‌شود. دختر یا پسری که کمروست معمولا برای رهایی از خجالت و کمرویی درخواست کمک نمی کند. چون در بسیاری از موارد حتی از کمک خواستن نیز خجالت می‌‌کشد اما آثار کمرویی در زندگی، تحصیل، ارتباطات اجتماعی، مهمانی رفتن، […]