بچه پسربهتره یا دختر؟

نظرسنجی هفته پیش وب‌سایت نی‌نی‌بان در مورد «اگر یکی از فواید بچه دار شدن، داشتن همدم و همراه در دوران پیری باشد، تجربه شما نشان می‌دهد کدامیک بیشتر به والدین یاری می‌رسانند» بود که حدود ۷۸ درصد مخاطبان به گزینه «فرزند دختر» و حدود ۲۲ درصد به گزینه «فرزند پسر» رای […]