چاقی دختر بچه ها، علت عجیب

فارس: تحقیقات جدید در آمریکا نشان می‌دهد که وجود بحران و تنش مداوم در کانون خانواده احتمال چاقی دختربچه ها را افزایش می‌دهد. پژوهشگران دانشگاه کلمبیا درآمریکا در تحقیقات خود دریافتند: دختر بچه هایی که در خانه های پرتنش زندگی می کنند، بیشتر در معرض چاقی در سن پنج سالگی نسبت به هم سن و […]