مسمومیت دارویی کودکان، مراقب باشید

سرپرست مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم زنجان گفت: از مصرف داروهای خود در مقابل کودکان خودداری کنید و این کار را دور از چشم‌های کنجکاو آنها انجام دهید. کودکان یک تا ۶ سال را پر خطرترین گروه سنی از نظر بروز مسمومیت‌ها دانست و اظهار کرد: کودکان معمولاً از رفتار بزرگسالان تقلید می کنند، […]