ساخت جامدادی برای کودکان، چگونه؟

نی نی و مامان: شما می توانید به راحتی یک جامدادی زیبا درست کنید و خودکارها و مدادهایتان را درون آن قرار دهید و آن را روی میزتان بگذارید.   برای درست کردن این جامدادی می توانید هم از قوطی و هم از رول دستمال توالت استفاده کنید.   وسایل موردنیاز برای ساخت جامدادی چوب […]