رهنمود هایی برای والدین

استفاده از مدادرنگی خوب   * استفاده از مداد رنگی خوب به کودک امکان می دهد تا از دستانش در هماهنگی حرکتی دقیق که لازمه بکار بردن ابزار است، استفاده کند. * کاغذهای باطله، پاکتهای استفاده شده، جعبه بعضی از وسایل، بعضی از صفحات روزنامه ها و مجلات را در اختیار کودک قرار دهید تا […]