خصوصیات کودک سه ساله، بیشتر آشنا شوید

خصوصیات یک کودک ۳ ساله را از جنبه های مختلف جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهند و از خصوصیات بارز این کودکان کنجکاوی و پر انرژی بودن می باشد. کودک ۳ ساله بسیار کنجکاو است و سعی دارد از طریق دست کاری کردن بیشتر به شناخت جهان پیرامون خود بپردازد و […]