آموزش کنترل خشم به کودکان، چگونه؟

مشاوران مدرسه و مهد کودک ها همیشه با این سوال والدین مواجه اند: “چگونه با خشم فرزندم کنار بیایم؟” خشم در کودکان چیز بدی نیست و والدین همیشه نمی‌توانند کودکان خود را راضی و خوشحال نگه دارند. پس نگران این نباشید که کودک شما گاها فریاد می‌کشد و یا اشیا را به اطراف پرت می‌کند. […]