علت خستگی در کودکان، بیماری لتارژی است؟

بسیاری از والدین به متخصصین اطفال می‌گویند که کودکشان دچار رخوت، سستی و بی‌حالی شده و بنابراین فکر می‌کنند که کودک لتارژی یا عدم واکنش دارد، این در حالی است که لتارژی واقعی حالتی شبیه به کما است. اگر کودک شما واقعا دچار لتارژی شود، به سختی می‌تواند صحبت کند، تماس مستقیم چشمی برقرار نمی‌کند، […]