موبایل برای کودکان، چه ضرری دارد؟

پرتوهای مضر تلفن‌های همراه از طریق پرتوهای رادیو پیام‌ها را منتقل می‌کنند. آیا این پرتوها برای کودکان مضر هستند؟ خصوصا که مغز کودکان در حال رشد است و هر گونه عامل خطرناکی می‌تواند مانع از رشد طبیعی آن شود. یکی از تحقیقات صورت گرفته در سال ۲۰۱۱ نشان داد که استفاده از تلفن همراه تاثیر […]