خرید جوجه رنگی، کودک را بیمار میکند؟

شهرزاد: مامان بدو برام ماهی قرمز بخر، نه جوجه رنگی میخوام، اگه لاکپشت هم بخری بد نیست… اینها حرف هایی است که گهگاه از کودکتان میشنوید و نمیدانید بین اصرارهای او و سلامتش در نگهداری این حیوانات کدام را انتخاب کنید. ما به شما میگوییم کدام حیوان چه دردسری برای کودک شما ایجاد میکند. جوجه […]