خرید اسباب بازی، فقط از آرش تویز

گاهی برای یک دختربچه اسباب‌بازی می‌خواهید، ولی سر از یک اسباب‌بازی فروشی درمی‌آورید و می‌بینید چقدر انتخاب برای پسر بچه‌ها دارد و برای دخترها نه! خیلی توی ذوق‌تان می‌خورد. اینهمه مسیر را آمده‌اید، با بدبختی جای پارک پیدا کرده‌اید، تنظیم برنامه‌هایتان به هم خورده و… گاهی هم بالعکس؛ برای پسربچه به خرید می‌روید و می‌بینید […]