تلویزیون برای کودکان، جای ایده‌های ناب خالیه

مهر: کارشناسان رسانه و برنامه‌سازان کودک معتقدند برنامه‌های کودک در تلویزیون در طول سالهای اخیر افت وخیزهای بسیاری داشته و کمتر برنامه‌ای ماندگار شده است.کمبود متن مناسب و دقت،عروسک و مجریان   نامناسب،دکورهای و گرافیک ضعیف به عنوان ضعف‌های برنامه های کودک مطرح شده‌اند. در حال حاضر اکثر برنامه‌های کودک تلویزیون به برنامه‌هایی با حضور یک […]