کودک آزاری در ایران، قانون به فریاد بچه ها نمی رسد

«جلوی در خانه ما میوه فروشی داشت. شبی که دخترم گم شده بود، جلوی در خانه ما آمده بود؛ پرسیدم دخترم را ندیدی؟ در حالی که روی صورتش آب می ریخت، گفت: نه؛ پسر کوچکت هم سوال کرد اما من او را ندیدم. روی صورتش آب می ریخت و با دستمال کاغذی آن را تمیز […]

چگونه به کودکان خجالتی کمک کنیم؟

کودکان خجالتی بیش از هر چیز نیازمند توجه و قضاوت مثبت دیگران خصوصا والدین در برابر رفتارهای خودشان هستند. شیوا وکیلی روان شناس تربیتی اظهار داشت: کودک خجالتی همیشه حس اضطراب را به همراه خود دارد و نیازمند است تا از سوی والدین مورد حمایت و تأیید قرار گیرد به این معنی که اگر از […]