تربیت درست کودک، حد و حدود آزادی دادن

بچه‌ها در سنین زیر ۷سال، به صورت طبیعی از هر چیزی که آنان را از آزادی محروم کند، فراری هستند و این مسئله، می‌تواند یکی از نشانه‌های ضریب هوشی کودکان باشد. آزادی کودک، دو خطّ قرمز هم دارد: یکی کار خطرناک و دیگری کار زشت. البته مقصود ما از کار زشت، کاری است که برای […]

حق انتخاب در کودکان، دست و بالشان را نبندید

کودکان با احساس مسئولیت ذاتی به دنیا نمی‌آیند و در یک دوره سنی معین نیز آن را خودبه خود کسب نمی‌کنند. احساس مسئولیت، به تدریج و پس از سال‌های طولانی بدست می‌آید و این مستلزم اجرای روزانه ی تمرین قضاوت و انتخاب، در موقعیت‌های مناسب و با توجه به سن و قدرت درک کودک است. […]