اینترنت برای کودکان، شروع از چه سنی؟

نظرسنجی هفته پیش وب‌سایت نی‌نی‌بان در مورد «به نظر شما دسترسی به اینترنت برای کودکان از چه زمانی آزاد باشد؟» بود که حدود ۸ درصد مخاطبان به گزینه «۸ سال»، حدود ۲۹ درصد به گزینه «۱۲ سال» و حدود ۶۲ درصد به گزینه «۱۵ سال» رای دادند.   بهترین سن […]