کشف استعداد بچه ها، چگونه؟

– به فرزند خود اجازه دهید علائق خود را کشف کند. به فعالیتهایی که او انتخاب می کند توجه نشان دهید. این گونه بازیهای زمان- آزاد می تواند اطلاعات بسیاری درباره استعدادهای نهفته فرزندتان در اختیار شما قرار دهد. – فرزند خود را روی طیف وسیعی از تجارب قرار دهید. این امر باعث فعال شدن […]