ضربه به دندان کودک، سوال های متداول در این باره

کودک پُر جنب و جوش شما، زمانِ بازی توانایی‌های فیزیکی‌اش را به نمایش می‌گذارد و بعید نیست که هر از چند گاهی با صورت به زمین می‌خورد. گاهی اوقات ممکن است به یکی از دندان‌های او ضربه وارد شود.  ابتدا باید مطمئن شوید که هیچ جراحت دیگری (مثلا به صورت یا سر او) وارد نشده […]