تربیت درست فرزندان، آنچه مادران باید بدانند!

آنچه تازه مادران باید بدانند۱٫علاوه بر ثبت اولین کلماتی که کودکتان به زبان می آورد، اولین مکالماتی که با آنها در مورد هوا ، عید یا خدا داشته اید را ضبط کنید. اغلب اوقات به حدی گرفتار هستیم که فرصت ثبت هر مرحله از سالهای کودکی بچه را نداشته و فراموش می کنیم. از شام […]