برای اجتماعی شدن کودکان چه باید کرد؟

مادران در مقایسه با پدران، سهم بیشتری را در اجتماعی کردن کودکان‌شان دارند، توانایی برقراری ارتباط و حضور در فعالیت‌های جمعی شاید واضح‌ترین و مشخص‌ترین مصداق برای تشخیص میزان اجتماعی بودن هر فردی باشد. موضوعی که زندگی فردی و اجتماعی همه انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این درحالی است که در همه فرهنگ‌ها، خانواده […]