علت کمبود توجه در کودکان

عصرهای تابستان های قدیم را به خاطر دارید؟ کوچه‌ها پُر بود از پسر بچه‌هایی که در حال فوتبال بازی کردن و دختر بچه هایی که با یک تکه گچ، خانه هایی را کشیده و مشغول لِی‌لِی بودند. روزهایی که تبلت و کارتون و اتاق شخصی نبود و همه باید صبح تا شب سر خود را […]