بیماری اوتیسم کودکان، راهنمای کامل

پارس مداد: راهنمای جدید پارس مداد با عنوان اوتیسم در کودکان درباره یکی از اختلالاتی است که این روزها بسیاری از والدین را نگران کرده است. والدین مدام نگران هستند که فرزندشان دچار اختلال اوتیسم یا درخودماندگی شود و از آنجا که بروز آن علت مشخصی ندارد، این نگرانی چند برابر می‌شود.  درخودماندگی یا اوتیسم […]