پای پرانتزی چگونه است؟

برای پاهای یک کودک، کاملا عادی ست که پرانتزی به نظر برسند، بنابراین اگر با انگشتان رو به جلو و مچ های متصل به هم بایستد، زانوهایش به هم نخواهند خورد. کودکان به خاطر موقعیتشان در رحم، با پاهای پرانتزی به دنیا می آیند. احتمالا شما، بیشتر وقتی کودکان شروع به ایستادن و راه رفتن […]