مشکلات گفتاری کودکان، ارزیابی تشخیص و درمان

اختلالات گفتاری انواعی از اختلالات ارتباطی هستند که افراد دارای این اختلال در تلفظ صحیح و منظم کلمات و ایجاد گفتاری روان و قابل فهم با مشکل مواجه است. اختلالات گفتار و زبان شامل تاخیر در گفتار و زبان، اختلالات روانی گفتار، اختلالات صوت، اختلالات زبانی، اختلالات تشدیدی و اختلالات بلع است. افراد دارای اختلال […]

دلایل اختلالات گفتاری در کودکان

اختلالات گفتاری در کودکان نوعی مشکلات ارتباطی است که صحبت نمودن معمولی کودک را با مشکل روبرو می‌کند. اختلال گفتاری در کودکان یا سر زبانی صحبت کردن ممکن است کودک را با مشکلات خاص و ظریفی در صحبت کردن شنیدن یاد فهمیدن مواجه نماید .اختلالات گفتاری و زبانی در کودکان باید علت‌یابی و شناسایی شوند […]