وابستگی کودک به عروسک، نشانه چیست؟

تبیان:  به طور کلی بازی‌های تخیلی، نمایشی و گروهی می‌تواند نقش قابل توجهی در رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان داشته باشد.  وی ادامه داد: بازی برای کودکان خردسال همانند حوضچه برای ماهی‌های کوچک است و آنچه که بیش از هر چیز مهم است، احساس خوشایند و نشاطی است که از آن بهره می‌برند. عموماً […]