شکل گیری شخصیت کودک، والدین الگو هستند

از ۳ تا ۵ سالگی شخصیت فرزند شما رو به تکامل است. ما در این مطلب نیز به مواردی که می‌تواند در رشد و تکوین شخصیت کودک تأثیر بگذارد اشاره می‌کنیم. امید. در ادامه با یک مطلب پر محتوا ب  ما همراه باشید. وقتی با فرزندتان صحبت می کنید بهتر است مراقب لحن و گفتارتان […]