نحوه غذا خوردن کودکان، تغییرش با یک کلمه

همه ما درگیر یک جنگ فرهنگی با کودکان مان هستیم و بارها در این جنگ مغلوب می شویم. هرچه قدر ما بیشتر تلاش می کنیم که آن ها سبزیجات بخورند، آن ها تمایل کمتری به خوردن نشان می دهند. ما این کشمکش را یک جنگ فرهنگی می نامیم زیرا این اجتناب عجیب و غریب چنان […]