بیماری اوتیسم کودکان، راهنمای کامل

پارس مداد: راهنمای جدید پارس مداد با عنوان اوتیسم در کودکان درباره یکی از اختلالاتی است که این روزها بسیاری از والدین را نگران کرده است. والدین مدام نگران هستند که فرزندشان دچار اختلال اوتیسم یا درخودماندگی شود و از آنجا که بروز آن علت مشخصی ندارد، این نگرانی چند برابر می‌شود.  درخودماندگی یا اوتیسم […]

تحصیل کودکان اوتیسم، چگونه است؟

ایران فقط چهار مدرسه پسرانه برای کودکان داخل طیف اتیسم دارد، آن هم فقط در شهر تهران. کودکان داخل طیف خوب و متوسط می‌توانند وارد مدارس اتیسم شوند؛ تعداد بسیار کمی از بچه‌هایی که عملکرد بالایی دارند می‌توانند در مدارس عادی درس بخوانند و می‌ماند کودکانی که عملکرد متوسط به پایین دارند؛ برای آنها هیچ […]