مهارت حل مسئله در کودکان، اهمیت قدرت و سرعت

ایرنا: ˈمهدی خیراللهیˈ روز سه شنبه در آیین افتتاح خانه ریاضی استان اصفهان افزود: آموزش های فعلی در قالب آموزش عمومی نمی تواند دانش آموز را برای آینده آماده سازد. وی اظهار کرد: دانش آموزان با قدرت بالا و سرعت در حل مسائل می توانند هر آنچه را که به عنوان مسوله یاد می گیرند […]