نحوه مراقبت از کودک، وقت مواجهه با غریبه ها

تابناک: با توجه به آسیب‌های در کمین کودکان در مواقعی که اعضای خانواده در کنارشان حضور ندارند، لازم است که کودکان خود را با شگردها و شیوه‌های دزدان که در کمینشان نشسته‌اند آگاه سازید. • به کودکان بیاموزید هرگز از افراد غریبه چیزی دریافت نکنند. • در مکان‌های شلوغ و پرتردد، مانند پایانه‌های مسافربری، ایستگاه‌های […]