آپنه خواب در کودکان، نحوه تشخیص و درمان

خروپف می تواند یک نشانه برجسته از زمان خواب و آرامش کودک باشد. بنابراین به طور ناخودآگاه برخی خروپف کودک را دوست دارند. اما گاهی این مساله می تواند به عنوان یک مشکل جدی مطرح شود، اما نه به این معنا که هر کودکی که خروپف می کند، در معرض خطر قرار دارد. از هر […]