آموزش جنسیت به کودکان، شروع از چه سنی؟

در زمان‌های گذشته، بسیاری از نوجوانان و جوانان معمولا اوقاتی از شبانه‌روز خود را در مزارع، کارگاه یا کارخانه مشغول به کار بودند و از طریق کارفرمایان و همکاران خود اطلاعاتی به دست می‌آوردند و پاسخ برخی پرسش‌های خصوصی خود را می‌یافتند. امروزه به دلیل تغییر شرایط زندگی و نیز به دلیل کمبود وقت و […]

آموزش جنسیت به کودکان، چرا اهمیت دارد؟

 گوهریسنا انزانی، دانشجوی دکترای کودکان استثنایی دانشگاه علوم تحقیقات؛ دنیا بسیار پیچیده است و اکنون خیلی از والدین این پیچیدگی‌ها را بهانه می‌کنند برای توجیه ناآگاهی‌هایشان از چیزهایی که باید به فرزندانشان بیاموزند شاید ما به عنوان والد باید بدانیم رشد و تربیت صحیح فرزندان مهم‌ترین نقش ماست و نقش ما به عنوان والد برای […]