آموزش جنسیت به کودکان، نکات باریکتر ازمو

مهدی مسلمی‌فر –روان‌شناس و متخصص آمیزش درمانی؛ جامعه ایرانی از چند منظر دچار اتفاقات غیرمترقبه است. مثلثِ خانواده، کودک و نظام آموزشی نه پیش‌بینی لازم را داشته و نه آمادگی لازم. وی در این‌باره توضیح داد: اگر مادری بخواهد اطلاعاتی درباره مسائل جنسی فرزندش به دست بیاورد فضایی وجود ندارد. این در حالی است که […]