دستشویی رفتن بچه ها، نحوه آموزش

بیشتر بچه‌ها بین ۱۸ تا ۲۴ ماهگی شروع به نمایش این علایم می‌کنند، البته برخی زودتر و گاهی دیرتر از این، علایم را از خود بروز می‌دهند. پسرها اغلب دیرتر از دخترها این آمادگی را کسب کرده و زمان بیشتری نیز برای یادگیری لازم دارند.به جای توجه به سن و سال به عنوان نشانه آمادگی […]