تلویزیون دیدن کودکان، مانع رابطه با والدین است؟

ایسنا: براساس مطالعه انجام شده در کشور نیوزیلند کودکانی که بیش از اندازه به تماشای تلویزیون می‌نشینند و یا وقت زیادی را به کار با رایانه اختصاص می‌دهند به احتمال در قیاس با همسالان خود رابطه ضعیف‌تری با والدین خود دارند. نتایج مطالعه روی ۳۰۴۳ کودک ۱۴ و ۱۵ ساله نشان می‌دهد که بابت هر ساعت […]