آداب معاشرت را چگونه به کودک مان بیاموزیم؟

آروغ زدن در انظار عمومی و امتناع از دست دادن از رفتارهای نامناسبی هستند که کودکان باید از آن‌ها خودداری کنند. به‌طور طبیعی، هر کودکی ممکن است رفتارهای نادرستی داشته باشد و این وظیفه والدین است که با مهربانی با آموزش کودک خود از وقوع این رفتارها جلوگیری کنند. در ادامه به چند مورد از […]