از پوشک گرفتن کودک، زمان طلایی

این مرحله مهمی از زندگی کودک است که در شکل گیری اعتماد به نفس او تاثیر به سزایی دارد. مهم ترین اصل در این آموزش شروع در زمان مناسب است. اگر کودک آمادگی کافی نداشته باشد، حتی مجرب ترین افراد نیز شکست می خورند.  این آمادگی معمولاٌ از ۱۸ تا ۲۴ ماهگی در کودک شکل […]