حساسیت غذایی کودکان، اقدامات مربوطه

آیا ممکن است کودک من حساسیت غذایی داشته باشد؟ بله ممکن است، معمولا بعدا معلوم میشود که غذاهای مشکوک به حساسیت مشکل دیگری نیز داشته اند. زمانی که یک کودک بعد از خوردن غذا معده درد و یا اسهال پیدا میکند، احتمالا به آن حساسیت نداشته و فقط مشکلاتی را در هضم آن پیدا کرده […]

آلرژی غذایی در کودکان، نکاتی مهم

آگاهی از نحوه تشخیص آلرژی غذایی در کودکان به شما کمک می کند تا در صورت بروز واکنش های آلرژیک به موقع بتوانید از درمان های دارویی مناسب استفاده کنید. اگر اخیرا کودک شما آلرژی غذایی پیدا کرده بهتر است در مورد نکات زیر آگاهی بدست آورید.      -نحوه تامین نیاز های غذایی کودک     […]