تحقیرکردن کودکان، تأثیر آزار کلامی مربیان

ایرنا: تحقیقات نشان می دهد آزار کلامی مربیان مهد کودک بدنبال بی توجهی و ناآرامی کودک ، می تواند به “چرخه خطرناکی” بینجامد که احتمال بزهکاری و مشکلات یادگیری کودک را در سال های بعد افزایش می دهد. دکتر “مارا بریندگن” از دانشگاه “کبک” در مونترال به رویترز هلث در نیویورک گفت: با توجه به […]