راز زیبایی کودک، آرایش کردن نیست!

کودکان، این فرشته‌های معصوم زیبایی خاص خود را دارند و نیازی به‌هیچگونه آرایشی نخواهند داشت. والدین نیز باید در مراقبت از زیبایی طبیعی کودکان دقت داشته باشند و این کارها را انجام ندهند! این کارها زیبایی کودکان را به خطر می‌اندازد. شاید شما هم در اطرافیان خود دختران کوچکی را دیده باشید که مدل موی […]