روشهای کنترل خشم والدین، بخوان تا آرام شوی

تازگی ها دوستی به من گفت: من هیچ وقت به اندازه ی زمانی که با بچه هایم هستم عصبانی نمی شوم. خیلی ترسناک است که ، کسی که در دنیا بیش از همه دوستش داری را مورد خشم و ملامت قرار دهی. البته که ادامه ی این چنین خشمی پشیمانی خواهد بود حتی ممکن است […]

چگونه یک مادر خوب باشم؟

همه بچه‌ها دوستان خیالی دارند، چرا مادرها نداشته باشند؟ مادرها ممکن است انواع کمک‌ها را داشته باشند، از همسر تا فامیل و غیره، اما کارهایی هست که خیلی وقت‌ها آرزو می‌کنند کسی بود تا به‌جایشان انجام دهد، حداقل بعضی وقت‌ها!شما چند تا از این دوست‌های خیالی لازم دارید؟ تابه‌حال نقش چنین دوستی […]