وضعیت ادبیات کودک، چگونه است؟

ایرنا: روز چهارشنبه از سومین هم‌اندیشی طنز رادیویی، شهرام شکیبا درباره طنز در حوزه ادبیات کودکان ونوجوانان افزود: زندگی کودکان با موضوع شادی و نشاط عجین است و همین موضوع نویسندگان را به این سمت سوق می دهد. وی با بیان اینکه آنچه امروز در حوزه ادبیات کودک ونوجوان دیده می‌شود، طنز به معنای واقعی […]

نقش سینمای کودک در ایران

ایرنا: سخنگوی شورای صنفی نمایش فیلم با بیان اینکه سرمایه اغلب فیلم های کودک دولتی است افزود: تولید مشکل اصلی سینمای کودک بوده و در بخش اکران آثار کودک و نوجوان معضلی وجود ندارد. حبیب اله کاوش یادآورشد: سینمای کودک در بخش اکران مشکلی ندارد و این نوع سینما اسیر بحران تولید است. وی ادامه […]

بازی های رایانه ای کودکان، چه تاثیری بر اعصابشان دارد؟

تبیان: بازی های آتاری و میکرو، از نمونه های ابتدایی بازی های رایانه ای است که بازار اسباب بازی و لوازم سمعی و بصری را به تسخیر خو د در آورده اند. تصاویر یک بعدی و بهره گیری از گرافیک رایانه ای ، ویژگی مهم این بازی هاست. این پدیده جدید دانش بشری که تقریباً […]